360 SportsIntelligence

De opdrachtgever

360SportsIntelligence (360SI) maakt videoanalyse mogelijk voor de hele vereniging. Ontstaan vanuit passie voor de sport en talentontwikkeling maakt het Enschedese bedrijf dit mogelijk voor tal van verschillende sporten. Momenteel werken er honderd hockeyclubs met 360SI, zowel in de top als in de breedte, in binnen- en buitenland. De oplossing biedt niet alleen analysemogelijkheden maar ook livestream en automatische samenvattingen, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor sponsoring. Het doel van 360SportsIntelligence is om elke sporter de mogelijkheid te bieden om beter te worden in zijn of haar sport.

De vraag

Hockey is de eerste sport waar 360SI zich manifesteerde. Om beeldanalyse te gebruiken om verschillende functionaliteiten te gebruiken, kampt 360SI met een uitdaging. Het tracken van de hockeybal is namelijk zéér lastig gezien het formaat en snelheid van verplaatsing.

De eerste kennismaking met 360SI verliep via een uitgevoerde opdracht om de nieuwe binnengekomen (beveiligings)camera’s geautomatiseerd te controleren en van de juiste instellingen te voorzien. Het eindresultaat was per hockeyveld een besparing van 2,5 uur aan werk met een foutmarge van 0% foutieve instellingen bij uitlevering naar de sportclub. Dit laatste gaf een aanmerkelijke afname in het leveren van nazorg na oplevering, voordat het systeem bij de club optimaal operationeel was.

De projectdefinitie

Beelden werden opgenomen met camera’s achter de goal. Dit perspectief is ideaal voor analyse-doeleinden, maar vanuit de klanten, en de markt voor adverteerders, kwam steeds meer de vraag naar beelden van de zijkant. Dit sluit beter aan bij de verwachting van de kijker, het creëert een ”Studio Sport-beleving”.

Een belangrijk ontwikkeltraject hierin is dat de zijcamera automatisch het spel volgt, waardoor wedstrijden live goed zijn te volgen. Deze ontwikkeling is noodzakelijk voor 360SI. De afgelopen jaren hebben geleerd dat op basis van hun propositie een relatief klein deel van de potentiële – nog altijd onontgonnen – doelgroep aanspreken. Verdere automatisering en verhoging van het kijkgenot zijn van evident belang voor de markt waar zij zich in bevinden. Daarnaast is er veel aandacht voor het verbeteren van het gebruiksgemak van verschillende onderdelen, zodat de acceptatie en toepassing van het totale pakket optimaal is.

De snelheid van verplaatsing van en het formaat van de hockeybal zijn bij het gebruikmaken van het beschikbare beeldkwaliteit niet de hoofdindicator om het spel te analyseren. Daarmee moet er gezocht worden naar een andere wijze van analyse en interpretatie van het spelverloop. Op basis daarvan worden de zijcamera’s aangestuurd en kunnen tevens geautomatiseerd de interessante wedstrijdmomenten geselecteerd worden voor specifiek toegesneden samenvattingen. Kortom door het tijdens het wedstrijdverloop continu bepalen van een Region of Interest ontstaat er aansturingsinformatie, die daarmee, near-live, 360SI in staat stellen de cruciale doorontwikkeling vorm te geven.

De oplossing

Wij hebben op basis van kunstmatige intelligentie de beeldanalyse ontwikkeld, die op een slimme wijze gebruik maakt van andere elementen in het hockeyspel om daarmee continu een Region of Interest te bepalen, vast te leggen en door te geven. Een belangrijk element in het leveren van kwaliteit is de zorg voor een juiste weergave van het speelveld, omdat de aangeleverde beelden als gevolg van het gebruiken van een fish-eye lens sterk vervormd zijn.

De proof of concept

Een werkend systeem dat via een plug-in in het bestaande systeem kan worden opgenomen. Per installatie kan de noodzakelijke kalibratie uitgevoerd worden, die op een later tijdstip ook door de club zelf kan worden gedaan, indien noodzakelijk.

Door de wijze waarop de plug-in is aangeleverd kan Lagom zelf voor haar deel van de oplossing onderhoud en support leveren. Het doen van updates voor dit onderdeel kan zonder wijzigingen in de totaaloplossingen naadloos worden uitgevoerd.

De oplossing is zodanig geprogrammeerd dat verder ontwikkelingen naar diverse andere functionaliteiten mogelijk is. Daarnaast is de oplossing ook vrij eenvoudig aan te passen naar andere sporten.

Wat leverde het 360SI op?

De opdrachtgever kan het PoC resultaat per direct toepassen in haar actueel draaiend platform. Zij kunnen daarmee alle aangesloten hockeyclubs, die in het bezit zijn van een zijcamera-configuratie, per direct voorzien van een automatische aansturing. Tevens ligt er nu ook de basis van een ‘íntelligente regisseur’ voor het maken van automatische samenvattingen.