BCT Architectenbureau

De opdrachtgever

BCT architecten, ingenieurs en adviseurs (BCT) is gevestigd in Enschede. Hun missie is het ontwerpen en realiseren van goede gebouwen voor mens en milieu.

De vraag

Vanuit de directie van het ondernemersplatform Industiële Kring Twente was o.a. BCT geattendeerd op onze dienstverlening in relatie tot Social Return verplichtingen bij aanbestedingen. Bij een kennismakingsgesprek bleek dat BCT een vraagstuk had binnen aanbestedingen.

In hun aanpak bij aanbestedingen speelt telkens een terugkerend probleem. Er worden een groot aantal ontwerpen bedacht bij aanvang van de inschrijving voor een aanbesteding. Gemiddeld blijven er zo’n twintigtal over. Bij de uiteindelijke eindfase van de toekenning van een aanbesteding worden er maar maximaal 4 ontwerpen gebruikt. Toch neigen de medewerkers naar het verder uitwerken van de overige varianten. Dat kost tijd en geld. Hoe kan dat voorkomen worden?

De projectdefinitie

In overleg werd er gekeken naar de gebruikte softwaretool Revit van Autodesk en de bijbehorende tool Dynamo Studio. Al snel bleek dat juist de complexiteit van Dynamo het snel tot resultaten te komen in de voorfase, de schetsfase, te veel tijd kostte. Dit als gevolg van o.a. de complexiteit en de aanwezige kennis binnnen het bureau. Hoe kan dit worden ondervangen?

De oplossing

Op basis van C Sharp is een schets-processor ontwikkeld die bij het opgeven van parameters volledig geautomatiseerd een batch aan schetsontwerpen creëert.  Op basis hiervan kan men een voorkeur-selectie maken. Daarmee kan een nieuwe uitgangspositie worden vastgesteld om opnieuw een schets-cyclus te maken. Dit versnelt in zijn geheel het schetsproces, verkort de benodigde tijd en kosten. En stelt de architect in staat om samen met de klant om een pre-schetsfase te doorlopen.

De proof of concept

Een werkend prototype dat ruimten indeelt in een bouwvlak en een koppeling naar de ontwerptool Revit zijn gerealiseerd. Verder worden een aantal KPI’s als parameters meegenomen in de realisatie van de ontwerpen (verhoudingen, ligging en dergelijke). Hiermee is de schetsontwerpfase vereenvoudigd en goedkoper geworden. Tevens is de interactie met de klant in een nog vroeger stadium mogelijk.

Wat leverde het BCT op?

BCT heeft ingezien wat de mogelijkheden waren. De klantwensen kunnen beter worden onderbouwd en verwoord. Terwijl er enorme tijdswinst en kostenderving zijn behaald.

Hun businesscase is structureel verbeterd door het meenemen van de klant in de vroege schetsfase en het besparen van kosten in tijd en materiaal in de aanbestedingsfase.