BCT Architectenbureau

De opdrachtgever

BCT architecten, ingenieurs en adviseurs (BCT) is gevestigd in Enschede. Hun missie is het ontwerpen en realiseren van goede gebouwen voor mens en milieu.

De vraag

Vanuit de directie van het ondernemersplatform Industriële Kring Twente was o.a. BCT geattendeerd op onze dienstverlening in relatie tot Social Return verplichtingen bij aanbestedingen. Bij een kennismakingsgesprek bleek dat BCT een vraagstuk had binnen het proces van hun eigen aanbestedingen.

In hun aanpak bij aanbestedingen speelt telkens een terugkerend probleem. Er worden een groot aantal ontwerpen bedacht bij aanvang van de inschrijving voor een aanbesteding. Gemiddeld blijven er zo’n twintigtal over. Bij de uiteindelijke eindfase van de toekenning van een aanbesteding worden er maar maximaal 4 ontwerpen gebruikt. Er gaat feitelijk veel tijd en geld verloren in het uitwerken van alle varianten. Hoe kan dat voorkomen worden?

De projectdefinitie

De eerste schetsfase kost disproportioneel veel tijd. Hierin worden de mogelijkheden om de ruimten in te delen geïnventariseerd, maar dit is een handmatig proces. Kijk naar de toepasbaarheid van het in gebruik zijnde softwaretool Revit van Autodesk en de bijbehorende tool Dynamo Studio. Hoe kan deze tool zodanig effectief en efficiënt ingezet worden? Of is er een alternatieve tool ter ondersteuning van de architect, welke een lijst van vereiste ruimtes inleest en deze zelf intelligent tot verschillende combinaties organiseert zou hier tot enorme besparingen in uren en productietijd kunnen opleveren.

Oplossingen moeten zinvol zijn qua ruimtegebruik, situering op bouwkavel, etc. Aan de hand van enkele KPI’s moeten de meest belovende ontwerpen uit de combinatorische explosie worden naar voren komen.

Om goed in de verdere workflow te passen zullen de concepten geïmporteerd Autodesk Revit te worden voor verdere uitwerking. Hier brengt de architect op de veelbelovendste samenstellingen zijn “human touch” aan om het helemaal af te maken.

De oplossing

Al snel bleek dat juist de complexiteit van Dynamo het snel tot resultaten te komen in de voorfase, de schetsfase, te veel tijd kostte. Dit als gevolg van o.a. de complexiteit en de aanwezige kennis binnen het bureau.

Er is een concept schets-processor ontwikkeld die bij het opgeven van parameters volledig geautomatiseerd een batch aan schetsontwerpen creëert. Op basis hiervan kan men een voorkeur-selectie maken. Daarmee kan een nieuwe uitgangspositie worden vastgesteld om opnieuw een schets-cyclus te maken. Dit versnelt in zijn geheel het schetsproces, verkort de benodigde tijd en kosten. En stelt de architect in staat om samen met de klant een pre-schetsfase te doorlopen.

Proof of concept

Een werkend prototype dat ruimten indeelt in een bouwvlak en een koppeling naar de ontwerptool Revit zijn gerealiseerd. Verder worden er later een aantal KPI’s als parameters meegenomen in de realisatie van de ontwerpen (verhoudingen, ligging en dergelijke). Hiermee is de schetsontwerpfase vereenvoudigd en goedkoper geworden. Tevens is de interactie met de klant in een nog vroeger stadium mogelijk.

Wat leverde het BCT op?

BCT heeft ingezien wat de mogelijkheden waren. De klantwensen kunnen beter worden onderbouwd en verwoord. Dit kan op den duur enorme tijdswinst en kostenderving opleveren.

Hun businesscase kan structureel verbeteren door vroeg in de schetsfase de klant mee te nemen. Dit draagt zeker bij in het besparen van kosten in tijd en materiaal gedurende de aanbestedingsfase.