Een transparante organisatie

In het kader van onze registratie in het Register Sociale Ondernemingen streeft Lagom naar een grote mate van transparantie. Zo kunt u hier de statuten vinden van beide besloten vennootschappen en de bijbehorende stichting The Lagom Foundation vinden. Daarnaast publiceren wij ook onze organisatiestructuur, jaarcijfers en meer.

Lagom’s missie

Het bieden van een perspectief op een waardige en zelfstandige toekomst. Door uit te gaan van de kracht van mensen die net even anders denken geeft Lagom hun een menswaardige plaats in de maatschappij. Door het activeren van ‘latent talent’ geeft Lagom de maatschappij toegang tot een grote bron aan denkkracht.

Lagom’s impact

Allereerst wil Lagom impact bereiken bij haar eigen medewerkers. Zij kunnen zich in een veilige omgeving verder ontwikkelen en een eigen positie verwerven. Uiteindelijk verdienen zij een eigen inkomen, verkrijgen meer zelfstandigheid en voelen zich nuttig in relatie tot hun omgeving.

De maatschappij bespaart kosten door het activeren en zelfstandig handelen van onze talenten. Er zal minder beroep gedaan worden op financiële en specialistische zorg. Door een actieve participatie van het talent kan ook de directe omgeving een vermindering ervaring in haar eigen zorgtaken.

Lagom’s Stakeholders

Lagom kent een diversiteit aan stakeholders, waarbij onze medewerkers de belangrijkste zijn. De diverse overlegstructuren zijn opgenomen in het overzicht van stakeholders.

Lagom’s Theory of Change

Om de beoogde impact te bereiken met onze activiteiten heeft Lagom in de voorbereidende periode uitvoerig gesproken met diverse stakeholders. Op basis hiervan zijn vijf impact doelstellingen geformuleerd:

  • Veilige werkomgeving creëren waarin talenten zichzelf mogen zijn.
  • Erkende en gevraagde denktank neerzetten.
  • Ruimte bieden aan eigen creativiteit.
  • Uitkeringssituatie omzetten naar dienstverband met marktconform inkomen.
  • Verbeteren van eigen sociale interactie vermogen van het talent.

Met behulp van Theory of Change is een eerste overzicht gemaakt van de door ons en onze stakeholders beoogde veranderingen. Dit overzicht vormt de basis voor een goede impactmeting en zal voortdurend, in samenspraak met onze stakeholders, getoetst en bijgesteld worden. Zo blijven onze doelstellingen in beeld en houden we een scherpe focus.

Lagom’s beloningsbeleid

Lagom gaat uit van de gedachte dat alle medewerkers bij een goed ondernemers­resultaat de mogelijkheid krijgen om een normaal inkomen te verdienen. Veelal start een medewerker bij Lagom vanuit een uitkeringssituatie. Het doel is om bij elke medewerker die situatie om te zetten naar een zelfstandig en onafhankelijk inkomen uit werk. Het salaris van werknemers kan aanvankelijk bestaan uit een uitkerings­component en verstrekte subsidies. Uiteindelijk is de wens de uitkeringssituatie om te zetten naar een maatschappelijk verantwoorde inkomenssituatie.

Lagom zal een beloningsstelsel hanteren dat uitgaat van een modaal inkomen. Hierbij kan de hoogst betaalde medewerker maximaal zeven maal zoveel verdienen als de laagst betaalde medewerker in loondienstverband.

Downloads