USE System Engineering

De opdrachtgever

USE System Engineering ontwikkelt producten die met name in ‘harsh environments’ wordt ingezet, waar technologie 24/7 moet blijven functioneren onder de meest extreme omstandigheden. Kenmerkend zijn de totaaloplossingen die ontwikkeld worden en gebruik maken van één kabel voor energie en data. Functioneel in toepassing en gebruik, maar ook voldoen aan de steeds strenger wordende veiligheidseisen die gesteld worden. Dit alles heeft geleid tot een eigen platform: CEDD® (Contactless Energy and Data Distribution). Dit platform is bij uitstek geschikt voor systemen met (lange) kabels waaraan lampen, sensoren en actuatoren gekoppeld worden, zelfs onder barre omstandigheden zoals die zich voordoen op vliegvelden, in offshore installaties (zoals boorplatforms), tunnels en andere infrastructurele constructies.

De vraag

Voor de verlichting van start-, landings- en taxibanen op luchthavens ontwikkelde USE System Engineering een vliegveldproductlijn op basis van CEDD. Dit systeem heeft als voordeel dat er geen open elektrisch contact met de kabel hoeft te worden gemaakt en dat het nieuwe systeem de vochtgevoelige en onderhoudsintensieve transformatorputten langs de banen overbodig maakt. Het nieuwe systeem is betrouwbaarder, zuiniger met energie en eenvoudiger te onderhouden. Daarmee daalt de “total cost of ownership”.

De projectdefinitie

In de ontwikkelings- en testfase is Lagom gevraagd om de verzamelde ruwe data te analyseren. Deze data was afkomstig van elke lamp en de overige systemen in de gehele configuratie. Allereerst is de verzamelde data geschikt gemaakt voor analyse doeleinden. Daarnaast is ter verrijking van de data ook openbaar toegankelijke data verzameld van externe bronnen, zoals KNMI en het lokale waterschap.

De oplossing

Tijdens het onderzoek heeft Lagom regressie-analyses uitgevoerd t.b.v. verklaren van opgetreden storingen, het ontdekken van onbekende invloeden en inzicht krijgen in de totale werking van het systeem. Daarnaast zijn voorspellende analyses gemaakt ten behoeve van degeneratie systeemonderdelen en vroegtijdige waarschuwingen met betrekking tot onderhoud en storingen.

Wat leverde het USE op?

Lagom leverde uiteindelijk inzichten in specifieke storingen, levensduurverwachtingen van onderdelen, en te verwachten uitval c.q. storingen. Daarnaast werd het ook mogelijk om de bedrijfskritische informatie t.b.v. operationele taken van stakeholders verder te verrijken.

De toonaangevende bedrijven op het gebied van ontwikkeling en levering van innovatieve technologieën en oplossingen voor luchthavenverlichtingssystemen, USE System Engineering BV (Nederland), Induperm S / A (Denemarken) en TKH Airport Technologies GmbH (Duitsland), zullen hun activiteiten verder bundelen. Vanaf 1 januari 2020 gaan zij verder onder de naam TKH Airport Solutions.