Lagom’s werkgebieden

Business Intelligence (BI)

Gegevens zijn pas echt van waarde als het de juiste stuurinformatie oplevert. Door inzicht te krijgen in o.a. historische en actuele data, kunnen beslissingen beter en sneller genomen worden, ook op strategisch niveau. Maar BI gaat verder: nieuwe verbanden ontdekken en het juist segmenteren van de informatie afgestemd op de plaats binnen uw organisatie waar het nodig is.

Data Science & AI

Met behulp van effectieve databewerking, geavanceerde data-analyse en goede visualisatie, ontstaan relevante nieuwe inzichten. Onze oplossingen en geavanceerde tools destilleren de toegevoegde waarde uit uw data, ongeacht de complexiteit. U heeft de data, Lagom maakt ze waardevol.

Complex vraagstuk

Worstelt u met een vraagstuk, die binnen het bedrijf geen plek vindt, maar die het fundament van uw organisatie raakt? Of welke de toekomst van de organisatie richting kan geven?

Business Intelligence (BI)

Bedrijven en organisaties beschikken steeds meer over grotere hoeveelheden data en informatie. Haalt uw organisatie wel alles uit data wat erin zit? Beschikt u over allerlei rapportages, maar zijn ze zó onoverzichtelijk, ongeordend of verspreid dat ze niet gebruikt worden?

Het traject naar datagedreven werken begint bij waar u vandaag staat. Of u nu al een eind op weg bent, of u staat nog aan het begin, Lagom helpt u graag met het doorlopen van deze reis. Een reis die veel inhoudt.

Het is van groot belang om te zorgen dat uw data op orde is. Vanuit die basis kan de data voorbereid worden op zinvolle analyses. Lagom helpt de data te ontsluiten uit de databronnen die aanwezig zijn in uw bedrijf. Ook externe data kunnen we toevoegen. Vervolgens komen afhankelijk van de situatie zaken aan de orde als herstructureren, toegankelijkheid en beveiliging van uw data.

Gegevens zijn pas echt van waarde als u ze adequaat analyseert om tot de juiste stuurinformatie te komen. Door inzicht te krijgen in o.a. historische en actuele data, kunnen beslissingen beter en sneller genomen worden, ook op strategisch niveau. Maar het gaat verder: nieuwe verbanden ontdekken en het juist segmenteren van de informatie afgestemd op de plaats binnen uw organisatie waar het nodig is.

Lagom vertaalt de analyses naar o.a.:

  • Datavisualisatie: helder inzicht in prestaties van een bedrijfsproces of product/dienst met overzichtelijke dashboards.
  • Periodieke rapportages op basis van KPI’s.
  • Segmentatie: belangrijke informatie op de juiste plaats binnen de organisatie beschikbaar maken.

Kort samengevat, wij analyseren uw data en geven op een gestructureerde wijze informatie om onderbouwde beslissingen te nemen en uw organisatie nog beter te sturen.

Data Science & Artificial Intelligence

Een toekomst zonder data science is ondenkbaar. Data wordt namelijk pas écht interessant als u het niet alleen gebruikt om het verleden te analyseren, maar ook om te sturen op de toekomst. Welkom in de wereld van data science & artificial intelligence.

Visuele dashboards geven veel informatie, maar waardevolle inzichten blijven buiten beeld. Lagom beschikt over hoogopgeleide talenten o.a. vanuit vakgebieden als wiskunde, econometrie en informatica. Met hun bijzondere kwaliteiten, zoals oog voor detail, het herkennen van patronen en meer helpen zij met geavanceerde technieken patronen en verbanden te ontdekken en inzichtelijk te maken. Hierdoor krijgt u dieper inzicht; soms ook op vlakken waaraan u wellicht zelf niet aan had gedacht. Dit stelt u in staat om continu te leren van de data in uw organisatie, het verleden beter te begrijpen en de toekomst beter te voorspellen.

Ziet u mogelijkheden voor meer efficiëntie in bedrijfsvoering, maar weet u niet hoe dit te realiseren? Of wilt u innoveren met behulp van data science maar ontbreekt de expertise? Lagom gaat graag met u op ontdekkingstocht. Samen onderzoeken wij hoe uw organisatie vooruitstrevend wordt met data.

Complex vraagstuk

Worstelt u met een vraagstuk, die binnen het bedrijf geen plek vindt, maar die het fundament van uw organisatie raakt? Of welke de toekomst van de organisatie richting kan geven?

Vraagstukken die volgens u niet per direct in relatie staan tot data, maar die wel een oplossing nodig hebben. Vraagstukken waar nieuwsgierigheid en moed voor nodig zijn om als organisatie extra denkkracht en oplossend vermogen, zonder gebaande paden, in te zetten. Dan bijt Lagom zich daarin graag vast!

Wat levert het u op?

Onderbouwde inzichten, voorspelbare toekomst en creatieve oplossingen. Ze helpen uw organisatie vooruit. Onze resultaten zijn praktisch toepasbaar en worden samen met u in uw organisatie geïmplementeerd.

Bekijk relevante cases

WaterWeter
360 SportsIntelligence

BCT Architectenbureau
USE System Engineering