Waterleiding Maatschappij Limburg

De opdrachtgever

WML, Waterleiding Maatschappij Limburg, is de drinkwaterleverancier voor alle, ruim 500.000 huishoudens in Limburg. Daarnaast levert WML leidingwater aan zo’n 15.000 bedrijven. Dat doen we zonder winstoogmerk. Aandeelhouders van WML zijn de Provincie Limburg en de 31 Limburgse gemeenten.

De vraag

De vraag kwam in de vorm van een challenge via de Kamer van Koophandel: “Het Nederlandse Drinkwaterbedrijf WML is op zoek naar een oplossing om meterstanden uit de watermeter te halen.”

Secundair waren zij geïnteresseerd in andere informatie zoals temperatuur, druk, etc. De bestaande add-ons voor watermeters zijn relatief duur en vaak afhankelijk van leverancier. Zij zochten een goedkoper alternatief.

De projectdefinitie

Wat kunnen wij bedenken om alle vragen te beantwoorden. Het is dan goed te weten dat ongeveer 3% van hun klanten (ca. 15.000 klanten) de meterstanden niet communiceert met WML. Ongeveer 4% van de klanten communiceert niet de juiste meterstanden. Ongeveer 63% van hun klanten de meterstanden niet rechtstreeks en meteen communiceert. Herinneringen en dergelijke zijn nodig om de (juiste) meterstanden te krijgen; Er wordt dus veel moeite gestoken in en dus kosten gemaakt om de meterstanden boven tafel te krijgen. De totale kosten bedragen een paar honderdduizend euro op jaarbasis.

De oplossing

De basis van de oplossing is een systeem waarmee de gewenste info kan worden verkregen zonder afhankelijkheid van de watergebruiker. Hiervoor hebben we voor de in gebruik zijnde analoge watermeter(s) een digitale uitleesunit gecreëerd. Deze wordt bevestigd op het scharnierpunt van de huidige afdichtklep en vastgeklikt op de bestaande watermeter. Eventueel kan de digitale uitleesunit geborgd worden aan de bestaande watermeter via een verzegeling.

De uitleesunit bestaat uit een op maat gemaakte behuizing die een low-power chip bevat. Deze leest met een camera de meterstand uit. Daarnaast kunnen sensoren toegevoegd worden die omgevingstemperatuur en temperatuur van de waterleiding zelf te meten. De standen kunnen vervolgens via LoRa (een communicatienetwerk voor langeafstandscommunicatie) worden doorgegeven. De uitleesunit bevat daarnaast een batterij. De specs van de batterij zijn afhankelijk van de uitleesfrequentie, de omgevingstemperatuur. Een levensduur van circa 5 jaar is ons uitgangspunt geweest.. Vervanging van de batterij is eenvoudig uit te voeren. Door ook kleinere veranderingen kan het systeem in nog veel meer oplossingen voorzien. Denk hierbij aan het opsporen van lekken, waterkwaliteit en de kans op bevriezing.

Het bewijs

Als PoC leveren we een werkende mock-up van de fysieke toepassing zoals beschreven. Daarnaast kan een eenvoudig overzicht gecreëerd worden waarin de uitgelezen data geplot wordt.

Wat heeft het WML opgeleverd?

De opdrachtgever kan met de mockup toetsen of de uitlees-unit werkt. Dit kan hij herhalen in diverse fysieke omstandigheden, zoals kelders, meterkasten, kruipruimten en dergelijke. Hierbij kan de data , de communicatie en de wijze van installeren gecheckt worden. Op basis van de verkregen resultaten kan het ontwerp doorontwikkeld worden.

De ingebruikname zal uiteindelijk leiden tot een enorme kostenbesparing en de informatie om waterverbruik zal accurater zijn.