WaterWeter

Waterleidingmaatschappijen in Nederland kampen met een uitdaging rondom het verkrijgen van de meterstanden van de Nederlandse huishoudens. Hoe kan je dit probleem verhelpen zonder de analoge watermeter te moeten vervangen, afhankelijk te zijn van de medewerking van het huishouden en zonder elektrische voorzieningen in de buurt van de watermeter? Die uitdaging is Lagom aangegaan.

De opdrachtgever

In eigen opdracht naar aanleiding van een challenge uitgeschreven door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Zij zijn drinkwaterleverancier voor ruim 500.000 huishoudens in Limburg. Daarnaast levert WML leidingwater aan zo’n 15.000 bedrijven.

De vraag

“Het Nederlandse Drinkwaterbedrijf WML is op zoek naar een oplossing om meterstanden uit de watermeter te halen.”

Secundair waren zij geïnteresseerd in andere informatie zoals temperatuur, druk, et cetera. De bestaande digitale opzetstukken voor watermeters zijn relatief duur en vaak afhankelijk van de leverancier. Zij zochten een goedkoper alternatief.

De projectdefinitie

Wat kunnen wij bedenken om alle vragen te beantwoorden? Uitgaande van de volgende situatie: ongeveer 3% van de huishoudens communiceert de meterstanden niet met WML. Ongeveer 4% geeft niet de juiste meterstanden door. Circa twee-derde van de huishoudens communiceert de standen niet op tijd. Herinneringen en dergelijke zijn nodig om de (juiste) meterstanden te krijgen.

Er moet dus veel moeite en kosten gemaakt om de meterstanden boven tafel te krijgen. De totale kosten bedragen enkele honderdduizenden euro op jaarbasis.

De oplossing

De basis van de oplossing is een systeem waarmee de gewenste info kan worden verkregen zonder afhankelijkheid van de waterverbruiker. Hiervoor hebben we voor de in gebruik zijnde analoge watermeter(s) een digitale uitleesunit op basis van IoT gecreëerd. Deze wordt bevestigd en verzegeld op de bestaande watermeter.

De uitleesunit bestaat uit een op maat gemaakte behuizing die een low-power chip bevat. Deze unit is in staat om de meterstand uit te lezen.

Alle data wordt via LoRa (een communicatienetwerk voor langeafstands-communicatie) doorgegeven. De unit is onafhankelijk van het stroomnet en de wifi-faciliteiten van de bewoners. Een levensduur van betrouwbaar 5 jaar is ons uitgangspunt geweest. Vervanging van de batterij is eenvoudig uit te voeren door een monteur. In de ontwikkeling kan in samenspraak met opdrachtgever(s) het systeem in nog veel meer oplossingen voorzien. Denk hierbij aan het opsporen van lekken, waterkwaliteit (salmonella) en de kans op bevriezing.

Het bewijs

Als PoC levert Lagom een werkende mock-up van de fysieke toepassing. Daarnaast een visueel voorbeeldmodel van de uitleesunit en een eenvoudig dataoverzicht waarin de uitgelezen data geplot wordt.

Wat kan het een waterleidingmaatschappij opleveren?

De opdrachtgever kan met de mock-up toetsen of de uitlees-unit werkt. Na het realiseren van testbatch aan uitlees-units kan dit getest worden onder diverse fysieke omstandigheden, zoals kelders, meterkasten, kruipruimten en dergelijke. Hierbij kan de data, de communicatie en de wijze van installeren gecheckt worden. Op basis van de verkregen resultaten kan het ontwerp doorontwikkeld worden. Lagom gaat graag de uitdaging aan om gezamenlijk een pilot te starten.

De ingebruikname zal uiteindelijk leiden tot een enorme kostenbesparing en de informatie om waterverbruik zal accurater zijn. Daarmee kan de opdrachtgever zijn informatievoorziening naar de individuele huishouding meer op maat maken. De voordelen van nagenoeg real-time data geeft de mogelijkheid om bewustwording te sturen en daarmee een positieve impact op waterschaarste te bereiken.